۱۳۹۴ مهر ۱۲, یکشنبه

پل قدیمی

هرگز پلی را که از روی آن عبور میکنی خراب نکن

حتی اگر دیگر مسیرت به آنجا نمی خورد

در زندگی

از اینکه چقدر مجبور می شوی از روی یک پل قدیمی عبور کنی

تعجب خواهی کرد

جکسون براون

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر